DigesTake - Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular

El DigesTake és un projecte de recerca industrial que té com a objectiu final desenvolupar nous processos de i tecnologies de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos dels efluents líquids i gasosos (gasos residuals del biogàs) resultants de la digestió anaeròbia d’EDARs, seguint els principis de l’eco-sostenibilitat i l’eficiència energètica. S’aplicaran tecnologies facilitadores transversals d’altres àrees com són la biotecnologia, els materials avançats o les TICs per fer front a reptes tecnològics que impliquen múltiples disciplines i àrees d’expertesa (enginyeria química, electrònica, ciència de materials, automatització, electroquímica, microbiologia) a través d’experiments a escala laboratori i proves pilot. 

 

L’activitat de recerca es durà a terme en el marc de quatre grans eixos o activitats: “carboni” (Activitat 1), “fòsfor” (Activitat 2) i “nitrogen” (Activitat 3) i  “aigua i concentració de nutrients” (Activitat 4). L’activitat “carboni” se centrarà en la conversió del diòxid de carboni del biogàs en compostos orgànics de valor afegit per mitjà de sistemes bioelectroquímics. Per la recuperació de fòsfor (A2) es proposen dos processos alternatius, la recuperació d’estruvita utilitzant com a reactius subproductes del sector miner, i un nou procés de precipitació bio-induïda de fòsfor en un reactor nitritació parcial-Anammox (NPA). Paral·lelament, es desenvoluparà un sistema de biosensors eco-sostenibles per la mesura in-situ de fòsfor  per al seguiment dels processos. L’activitat “nitrogen” inclou la recuperació de sals d’amoni amb sistemes d’adsorció-desorció mitjançant zeolites regenerables, i  un procés per eliminar l’excedent de nitrogen contingut en l’aigua amb baix consum energètic en condicions microaeròfiles. Finalment, en l’activitat 4 (“aigua i concentració de nutrients”) s’investigaran les membranes i les solucions extractores d’un procés d’osmosi directa.

 

S’espera que projecte tingui un impacte científic, tecnològic, mediambiental i econòmic rellevant per tota la cadena de valor de la recuperació de recursos d’aigües residuals (explotadors i constructors d’EDARs, empreses de serveis, administració pública) però també per als usuaris potencials dels nous productes (compostos orgànics de valor afegit, fertilitzants de diferent composició, un sistema de biosensors de compostos de fòsfor) i tecnologies (noves membranes d’osmosi directa, eliminació de nitrogen en un reactor NPA en condicions microaeròbies) ubicats en els sectors químic, agro-alimentari o energètic, entre altres.

 

Additional Info

  • Start: 2017
  • Duration: 2021
  • LEQUIA grant: 199.550 Euros
  • Funding organisation: ACCIÓ
  • Program: Comunitat RIS3CAT Aigua
  • Reference: COMRDI16-1-0061

Search projects

Title

Start

Funding organisation

Program

Laboratory of Chemical and Enviromental Engineering

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Search

Keyword

Social Media

Follow us on ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy