Imprimir aquesta pàgina

Spin-off

El 2003 investigadors del LEQUIA varen fundar l’spinoff tecnològica Sanejament Intel·ligent S.L. – SISLtech . SISLtech va centrar la seva activitat en el disseny, desenvolupament i implementació d'eines de nova generació (eines intel·ligents) per a la supervisió, control avançat, gestió i optimització dels processos de tractament d'aigua, codigestió anaeròbia de fangs i cogeneració de biogàs, que tenen lloc en el marc del binomi aigua i energia.  

 

 

Actualment, diversos investigadors del nostre grup estan creant actualment una nova empresa spinoff dedicada al reciclatge de membranes per al tractament d'aigua. Ecomemb reculls filtres rebutjats de les grans plantes dessalinitzadores, els tracta i els ven a altres tipus d'instal·lacions més petites que tracten aigua per a rec, per a processos industrials i aigua residual, entre altres. Ajudem a empreses a millorar la seva sostenibilitat en el marc de l'economia circular. Podeu trobar més informació de la recerca associada aquí.

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy