Imprimir aquesta pàgina

Spin-off

El 2003 investigadors del LEQUIA varen fundar l’spinoff tecnològica Sanejament Intel·ligent S.L. – SISLtech . SISLtech va centrar la seva activitat en el disseny, desenvolupament i implementació d'eines de nova generació (eines intel·ligents) per a la supervisió, control avançat, gestió i optimització dels processos de tractament d'aigua, codigestió anaeròbia de fangs i cogeneració de biogàs, que tenen lloc en el marc del binomi aigua i energia.  

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy