STREAMES (STream REAch Management, an Expert System) Human effects on nutrient cycling in fluvial ecosystems: The development of an Expert System to assess stream water quality management at reach scale.

La degradació de la qualitat de l'aigua dolça degut a l'augment de la càrrega de nutrients és un problema rellevant que les administracions han d'afrontar. Aquest problema ha esdevingut especialment crític en els països mediterranis degut a l'escassetat d'aigua. El projecte vol avaluar la capacitat d'auto-purificació dels corrents contaminats i examinar els mecanismes per a control·lar-los. Partint de la informació disponible sobre les fonts de nutrients i els processos biològics associats, i dels coneixements de gestors experts, es proposa desenvolupar un sistema expert. Aquest sistema, el resultat principal del projecte, serà un software user-friendly que proposarà estratègies per esmorteir els problemes de la qualitat de les aigües.

Informació addicional

  • Inici: 2001
  • Durada: 36 mesos
  • Ajut LEQUIA: 136.583 Euros
  • Organisme finançador: European Commission
  • Programa: FP5 (Fifth Framework Programme)
  • Referència: EC-EVK1-22083

Cercar projectes

Nom/Títol

Inici

Organisme finançador

Programa

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy