K-EcoFeRtilizer - Desenvolupament d'un nou procés de recuperació d'estruvita potàssica utilitzable com a fertilitzant amb aplicació al tractament de purins de porc

A escala europea, els paradigmes de sostenibilitat, economia circular i bioeconomia són una prioritat per tal d’impulsar la competitivitat, crear ocupació i generar un creixement sostenible. Aquests plantejaments són aplicables, principalment, a l’àmbit de la gestió i el tractament de les aigües residuals i els residus orgànics, incloses les dejeccions ramaderes. Recentment, la Comissió Europea ha publicat un document de referència relatiu a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per a la cria intensiva d’aus i porcs, on s’identifiquen les MTD aplicables al tractament dels purins de porc a escala de granja, i on es descriu la precipitació d’estruvita com a un tractament emergent interessant. D’altra banda, també s’especifica que encara manca coneixement i experiències exitoses in situ per tal de considerar-la com a una tecnologia consolidada. En aquesta mateixa línia, la Generalitat de Catalunya no considera la precipitació de K-estruvita com a tractament consolidat de les dejeccions ramaderes. Així doncs, en el marc del projecte, es considera la situació descrita com una oportunitat per al desenvolupament d’un tractament innovador que requerirà la definició d’unes pautes d’aplicació concretes en el marc del sector ramader. El projecte servirà per impulsar la implementació d’un sistema de tractament de purins orientats a la recuperació de nutrients.

 

Aquest projecte busca desenvolupar un procés de recuperació d’un mineral poc estudiat, com és l’estruvita potàssica, en l’àmbit del tractament dels purins de porc, per tal de fer possible la recuperació de nutrients (P i K) i la seva posterior valorització com a fertilitzant d’alliberació lenta en el marc agrari, d’acord amb els conceptes de sostenibilitat ambiental, economia circular i bioeconomia.

 

Les actuacions del projecte, es centren principalment en 3 blocs:

- Anàlisi conceptual aplicada a una planta de tractament NDN per a purins i diagnòstic de l’interès per recuperar K-estruvita.

- Assajos al laboratori i de prototipatge per a la precipitació de la K-estruvita.

- Disseny i instal·lació d’una instal·lació pilot per a l’obtenció de K-estruvita.

- Estudi de valorització dels productes recuperats a escala de laboratori i en condicions de camp.

 

En el marc del projecte, s’espera: - La construcció i l’operació d’un prototip operatiu en condicions de camp per tal d’obtenir el nou fertilitzant, valoritzant la fracció d’aigua obtinguda. Cooperació per a la innovació: Grups Operatius Fitxa inicial del projecte Ajut per a l’execució de projectes pilot innovadors. Convocatòria 2019 Setembre 2020 - Obtenir un nou fertilitzant atractiu per al mercat, que aporti una mescla equimolar de nutrients (P, K, Mg), eficient des d’un punt de vista agronòmic, i que permeti alhora donar una resposta satisfactòria des d’un punt de vista mediambiental a la necessitat de gestionar l’efluent NDN.

 

Entitat coordinadora: Granges Terragrisa

Investigador principal: Dr. Jesús Colprim

 

Informació addicional

Cercar projectes

Nom/Títol

Inici

Organisme finançador

Programa

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy