Qui som

 

 

El Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) és un grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG) dedicat al desenvolupament de solucions ecoinnovadores mediambientals. Dins de la UdG, estem adscrits a l’Institut de Medi Ambient i participem activament en el Campus d’Excel·lència Internacional Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA). En l’àmbit de Catalunya, formem part de la xarxa d’agents de transferència de tecnologia TECNIO d’ACCIÓ, i hem estat reconeguts com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017-SGR-1552).

 

Equip humà

El LEQUIA està integrat per un equip humà de 35 persones, entre professors universitaris, investigadors postdoctorals i predoctorals, i personal tècnic i de gestió. Un dels trets característics del grup és que treballa de manera multidisciplinària, i entre els seus membres hi ha ambientòlegs, químics, biòlegs, enginyers i informàtics.

 

Línies de recerca

  • Bioprocessos innovadors per al tractament, la recuperació de recursos y la síntesi de nous productes

  • Processos físicoquímics avançats per al tractament i/o la reutilització d'efluents líquids o gasosos

  • Planificació, control i avaluació de sistemas mediambientals complexos

 

 

Infraestructures

El grup està ubicat a la Facultat de Ciències de la UdG (Campus Montilivi) i al Parc Científic i Tecnològic (edifici Jaume Casademont), amb una superfície total de 550 m2. Disposa d’un laboratori d’anàlisi química; plantes pilot de tractament d’aigües residuals a escala de laboratori i semiindustrial, instrumentalitzades i amb diferents configuracions; fotoreactors per a processos avançats d’oxidació, i software de modelització ambiental i estudis d’anàlisi del cicle de vida (ACV).

 

Projectes

L’activitat de recerca es duu a terme a través de diferents vies de finançament: ajuts públics d’àmbit nacional i internacional per a projectes d’R+D+I; i contractes de transferència de tecnologia amb empreses privades i administracions públiques. Durant el període comprès entre els anys 2011 i 2015 el grup va obtenir uns ingressos anuals mitjans de 1.3 milions d'euros, un 19% dels quals de fons privats.

 

Formació de tercer cicle

El LEQUIA sempre ha estat molt actiu en programes de tercer cicle de la Universitat de Girona, com ara el Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics i el Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. El grup va coordinar la xarxa europea Marie Curie de formació SANITAS (7PM) i va ser un dels socis de la xarxa Marie Sklodowska Curie de doctorats industrials europeus TreatRec (Horizon 2020).

 

Acreditació de qualitat

El LEQUIA té implantat un sistema de gestió de la qualitat acreditat per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) basat en les normes ISO 9000 i el model d'excel·lència EFQM.

 

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy