Defensa de tesi doctoral de Laura Rovira "Roadmap for scaling up thermophilic CO2 bioreduction to acetate: shedding light on using surplus renewable energy and industrial off-gases"

El diòxid de carboni (CO2) és un compost inorgànic que es troba de manera natural a l’atmosfera terrestre. D’ençà de la revolució industrial, però, la crema de combustibles fòssils, la generació d’electricitat i altres processos industrials n’han augmentat la concentració de manera exponencial, provocant l'actual acceleració de l'escalfament global. Entre les diverses tecnologies que s’han proposat per capturar el CO2 i convertir-lo en un producte valuós destaca l’electro-síntesi microbiana (en anglès, microbial electro-synthesis o MES). A diferència d’altres tecnologies que utilitzen materials cars i/o escassos per a catalitzar la reducció del CO2, la MES empra microorganismes electro-actius. Tot i així, si bé s’han obtingut resultats satisfactoris al laboratori, actualment la comercialització encara no és viable.

 

La tesi doctoral de Laura Rovira Alsina aborda els reptes de l’escalatge industrial de l’electrosíntesi microbiana d’acetat (HA) a partir de CO2. La investigadora va treballar amb emissions de gasos industrials reals, va emprar un cultiu microbià mixt capaç de suportar altes temperatures i va obtenir l’energia necessària de fonts renovables. Els resultats principals en cadascun d’aquests tres paràmetres són els següents:

  • Tenint en compte que el sector industrial emet CO₂ a altes temperatures, tots els experiments es van realitzar en condicions termòfiles (50 °C), fet que va millorar la cinètica de les reaccions, així com la selectivitat del producte final.
  • Per a abordar un dels principals reptes de la tecnologia relacionat amb la utilització de l'electricitat com a principal cost operatiu, es va considerar l'ús d'energia renovable, i es va simular el funcionament només amb l'excedent sense emmagatzematge en bateries, donant lloc a un subministrament d'energia intermitent. Això va reduir per tres el consum d'energia i va promoure la combinació de processos bioelectroquímics i de fermentació microbiana, aconseguint una producció contínua d’acetat (43 g m-2 d-1) i unes taxes de conversió de carboni prometedores (2,2 kg CO2 kg HA-1). En quant a la intensificació del procés, es va desenvolupar un model termodinàmic que va permetre determinar les condicions d'operació més favorables en funció del producte final desitjat. L'anàlisi dels resultats va mostrar que, en condicions termòfiles, l'elongació d’acetat a carboxilats de cadena més llarga no era espontània, per la qual cosa la seva conversió en successius passos de fermentació anaeròbica en condicions mesòfiles va resultar ser l'opció més viable.
  • Per tal de que la tecnologia estigui un pas més prop de la seva aplicació comercial, els sistemes es van provar amb gasos industrials reals que contenien impureses i un percentatge menor de CO₂ (del 100 al 14 %). La comunitat microbiana mixta va demostrar ser prou robusta com per a mantenir productivitats similars a l'operació amb gas sintètic (2,5 % de diferència) i adaptar-se a les noves condicions, desenvolupant sinèrgies per a mitigar els impactes derivats de l'ús de gas real amb presència d'un 12 % d'oxigen (O2).

 

Tots aquests coneixements van permetre dissenyar, construir i posar en marxa la primera planta pilot d’electrosíntesis microbiana a partir de CO₂ amb monitoratge i control digital de les principals variables operacionals. Això va permetre definir rangs de control amb diferents nivells de variabilitat i obtenir accions de senyal-resposta immediates per al correcte ús i aprofitament dels recursos, aconseguint la millor relació producte/energia obtinguda fins al moment (483 g d’acetat kWh-1). Una fita que acosta de manera significativa la tecnologia al mercat, però que encara deixa alguns reptes importants per resoldre com ara l’obtenció d’elèctrodes amb materials biocompatibles, barats i eficients, i les restriccions que limiten les taxes de producció.

 

La tesi, que ha estat dirigida per la Dra. Maria Dolors Balaguer i el Dr. Sebastià Puig del grup de recerca “Laboratori d’Enginyeria Química i Industrial” (LEQUIA), es defensarà el proper 2 de desembre a les 10:30h a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG. L’acte està obert al públic.

 

Publicacions principals:

  • Rovira-Alsina, L., Perona-Vico, E., Bañeras, L., Colprim, J., Balaguer, M.D., Puig, S., 2020. Thermophilic bio-electro CO2 recycling into organic compounds. Green Chem. 22, 2947–2955. https://doi.org/10.1039/d0gc00320d
  • Rovira-Alsina, L., Balaguer, M.D., Puig, S., 2021. Thermophilic bio-electro carbon dioxide recycling harnessing renewable energy surplus. Bioresour. Technol. 321. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124423
  • Rovira-Alsina, L., Romans-Casas, M., Balaguer, M.D., Puig, S., 2022. Thermodynamic approach to foresee experimental CO2 reduction to organic compounds. Bioresour. Technol. 354. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127181
  • Rovira-Alsina, L., Balaguer, M.D., Puig, S., 2022. Transition roadmap for thermophilic carbon dioxide microbial electrosynthesis: Testing with real exhaust gases and operational control for a scalable design. Bioresour. Technol. 365. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.128161

Informació addicional

  • Data: 2022-12-02
  • Lloc: Facultat de Dret de la UdG

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy