Tesi doctoral "Development of strategies for waste valorisation in Waste Water Treatment Plants (WWTPs): Consorci Besòs Tordera case study" de David Palma

La sostenibilitat es un ideal utòpic cercat per diverses vies i diversos actors de la societat humana, tots ells moguts per la mateixa causa: l’existència d’una crisi global de recursos, que afecta múltiples sectors d’activitat i pot significar una pèrdua potencial de qualitat de vida. Una estratègia ben coneguda per intentar aconseguir un major grau de sostenibilitat és l’aplicació del canvi de paradigma d’economia lineal a circular, la qual cosa permet reduir els residus produïts i incrementar els recursos disponibles simultàniament.

 

Ja que l’aigua és un dels recursos més essencials, el sistema de sanejament del cicle urbà de l’aigua és un sector estratègic prominent on la implementació de l’economia circular s’hi pot dur a terme. Les estacions depuradores d’aigua residual (EDARs), com a nexe aigua-energia-alimentació, poden proveir de diferents recursos recuperables, com aigua potable, energia i nutrients. Tot i això, l’adequada planificació del desenvolupament de les EDAR, incloent diferents tecnologies sostenibles, és una preocupació creixent degut a la complexitat de tal tasca i al context de continus canvis en els requeriments i necessitats de la societat.

 

L’objectiu de la tesi “Development of strategies for waste valorisation in WWTPs: Consorci Besòs Tordera case study” de David Palma Heredia és el desenvolupament i aplicació a un cas d’estudi real d’un mètode que permeti facilitar la planificació de desenvolupament de les EDAR i la implementació de processos relatius a l’economia circular en l’àmbit del sector del tractament d’aigües residuals. En el sistema de l’EDAR, el fang de depuració és el principal residu produït. Per tant, la tesis se centra en els processos de la producció, transformació i valorització d’aquests fangs.

 

Es seleccionen dos principals estratègies clau d’implementació d’economia circular, i per cadascuna d’elles es desenvolupen metodologies adaptades que s’apliquen al cas d’estudi com aplicacions d’usuari. Aquest cas d’estudi, comprèn un entorn heterogeni amb 26 EDARs, gestionades per l’entitat pública Consorci Besòs Tordera (CBT). A més, s’ha realitzat un exercici comparatiu per avaluar l’eficiència i el potencial del cas d’estudi respecte referents internacionals, amb especial èmfasi en la línia de fangs de depuració.

 

Els resultats obtinguts contribuiran a implementar solucions d’economia circular a les EDARs. D’una banda, es desenvolupa una eina per la generació d’avaluacions integrals i semiautomàtiques sobre la implementació de nous processos relatius a la valorització dels fangs; aquest repte es soluciona mitjançant el desenvolupament d’un simulador de processos d’EDAR integrat amb un Sistema de Suport a la Decisió (SAD). D’altra banda, s’aborda l’optimització de la digestió anaeròbia i la seva potenciació a través de la co-digestió, combinada amb el tractament centralitzat de fang de depuració no digerit; això s’aborda amb el desenvolupament d’un algoritme d’optimització innovador basat en els mètodes combinatoris de l’algorisme de la colònia de formigues (Ant-Colony Optimisation) i inclou aspectes relatius a la planificació logística.

 

La tesis, dirigida pel Dr. Manel Poch Espallargas i pel Dr. Miquel Angel Cugueró, es va desenvolupar al Consorci Besòs Tordera I al grup de recerca de la UdG LEQUIA en el marc del Programa de Doctorats Industrials de l’AGAUR.. La defensa, que està oberta al public, tindrà lloc el proper Dilluns 8 de febrer de 2021 a les 11:00h i es pot seguir per streaming.

Informació addicional

  • Data: 2021-2-8

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy