Defensa de la tesi doctoral "Sistema d'ajut a la decisió per la selecció de sistemes de sanejament" d'Alba Castillo Llorens

Seleccionar el tractament d’aigües residuals més adequat per a un escenari concret implica un procés de presa de decisió d’alta complexitat. Cal considerar diferents fonts de coneixement (literatura científica, bases de dades, experiències prèvies...), totes les variables que intervenen en el tractament (composició de l’efluent, habitants equivalents, costos d’operació, emplaçament...) i els objectius que volem assolir (compliment de la normativa legal, recuperació de recursos, aprofitament energètic...). És per això que en els darrers anys s’ha fet un esforç important de sistematització d’aquesta tasca de presa de decisió, a fi i a efecte de facilitar-la i de millorar-ne els resultats.

 

Els sistemes d’ajut a la decisió en dominis ambientals (en anglès, environmental decision support systems o EDSS) han demostrat ser eines amb una gran capacitat per fer front a aquest repte: gestionen elevats volums d’informació integrant bases de dades i models, inclouen coneixement expert de diferents fonts i presenten la informació en una interfície intuïtiva. El grup de recerca LEQUIA de la Universitat de Girona ha estat pioner en l’aplicació dels sistemes d’ajut a la decisió al disseny d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs). Així, el programari Novedar_EDSS, desenvolupat en el marc del projecte Novedar_Consolider (Garrido-Baserba 2013), va reeixir a superar moltes de les limitacions de les eines anteriors, tant pel que fa a l’extracció i gestió d’informació com a la seva presentació.

 

La tesi doctoral “Sistema d'ajut a la decisió per la selecció de sistemes de sanejament” d’Alba Castillo Llorens representa un avenç significatiu vers la plena integració dels EDSS en el procés de presa de decisió en la selecció d’alternatives de tractament d’aigües. L’autora ha treballat en tres grans línies. En primer lloc, ha validat el Novedar_EDSS amb diversos casos reals, l’ha adaptat a les necessitats actuals del mercat i l’ha integrat amb un “optimitzador” per tal de dur a terme una avaluació molt més complerta de les diferents alternatives de tractament. Tres millores que han permès augmentar significativament la utilitat i aplicabilitat del programari. En segon lloc, ha estudiat l’aplicació dels EDSS a la depuració industrial i ha re-dissenyat el Novedar_EDSS per als sectors d’alimentació i begudes. Finalment, la investigadora ha estudiat el tractament per part dels EDSS del nou paradigma de l’economia circular pel qual les EDARs passen de ser instal·lacions de tractament de residus a instal·lacions de recuperació i valorització de recursos, així com l’adaptació als nous requeriments en la gestió d’aigües residuals.

 

La tesi, que ha estat dirigida pel Dr. Manel Poch Espallargas, s’ha realitzat a l’empresa AQUATEC, Proyectos para el sector del agua SAU  (grup Suez) en el marc del Programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. La col·laboració entre universitat i empresa ha estat, doncs, clau per obtenir resultats rellevants tant a nivell conceptual com d’aplicabilitat. La defensa, que està oberta al públic, tindrà lloc el proper divendres 17 de març a les 11:00h al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, a l'auditori de l'edifici Jaume Casademont (carrer Pic de Peguera, 15, Girona).

Informació addicional

  • Data: 2017-3-6

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy