Defensa de la tesi doctoral "Comprehensive inventories for Life Cycle Assessment in urban wastewater systems" de Saduní Morera i Carbonell

Les conseqüències que pugui tenir el canvi climàtic en la futura disponibilitat i qualitat d’aigua dolça, preocupen els experts i la societat en general. En aquest context, cada vegada és més necessari poder avaluar d’una manera objectiva i rigorosa els impactes ambientals de diferents infraestructures de tractament i gestió de l’aigua residual, com ara els col·lectors i les depuradores.

 

L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) és una eina molt potent per identificar i quantificar els diferents impactes ambientals d’un producte o procés: efecte hivernacle, toxicitat de les aigües i del sòl, reducció de la capa d’ozó.... A diferència d’altres metodologies, l’ACV considera totes les etapes del cicle de vida de l’objecte que avalua, des de l’extracció i processament de la matèria primera, passant per la fabricació, distribució, ús i manteniment, i acabant en la gestió final com a residu. En paraules dels seus creadors, “des del bressol fins a la tomba”. Així doncs, en el cas del tractament de les aigües residuals urbanes l’anàlisi del cicle de vida ens serveix per avaluar tant els impactes ambientals de la fabricació i construcció de col·lectors i depuradores, com els de la seva operació i desmantellament. Una altra eina d’avaluació d’impacte ambiental que ha adquirit especial rellevància en els darrers anys és la petjada hídrica. Basada en els principis de l’anàlisi del cicle del vida, mesura la quantitat dels diferents tipus d’aigua utilitzats per produir un bé o un servei, i n’avalua els impactes ambientals.

 

La tesi doctoral “Comprehensive inventories for Life Cycle Assessment in urban wastewater systems” de Sadurní Morera i Carbonell suposa un pas endavant significatiu vers un millor desenvolupament de la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida i la seva aplicació al cicle urbà de l’aigua. La tesi s’ha realitzat al grup de recerca LEQUIA  de la UdG, i ha estat dirigida pels Drs. Joaquim Comas (UdG, ICRA), Lluís Corominas (ICRA) i Miquel Rigola (UdG). Per assolir els seus objectius, Sadurní Morera ha utilitzat dades de  depuradores de sis poblacions catalanes (Girona, Navàs, Balaguer, Manlleu, l’Escala i La Garriga-Granollers) amb dues estratègies de tractament diferents. Els resultats obtinguts són importants tant des del punt de vista metodològic com pel que fa a l’avaluació de les depuradores estudiades, i obren noves vies per aplicar i aprofitar millor el tot el potencial de la metodologia de l’ACV.

 

Així, l’investigador ha desenvolupat un nou procediment per tractar les dades d’inventari per la construcció d’estacions depuradores de manera fiable i consistent, però alhora ràpida i versàtil. Entre les seves funcionalitats destaca la possibilitat de realitzar anàlisis modulars de cadascun dels subprocessos de construcció, manteniment i operació; una eina semi-automàtica per avaluar la construcció de col·lectors; i les regressions que relacionen materials i energia segons la mida de la planta, vàlides per depuradores amb una capacitat de tractament entre 1.500 i 21.000 m3/h. Pel que fa a l’avaluació de l’impacte ambiental de les depuradores considerades, és especialment significatiu el pes que han demostrat tenir la renovació de les canonades i, sobretot, l’obra civil i la fabricació de l’equipament de les depuradores, elements que no s’havien tingut en compte en altres estudis. La tesi també aplica la metodologia de la petjada hídrica a l’operació d’una depuradora concreta, la de La Garriga. Tanmateix, el seu valor principal potser és l’aplicació versàtil i innovadora que s’ha fet de l’anàlisi del cicle de vida i, conseqüentment, les possibilitats que esdevingui una eina popular entre els diferents actors implicats en la presa de decisió (tècnics, gestors, polítics).

 

La defensa, que està oberta al públic, tindrà lloc el divendres 19 de febrer a les 11:30h al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, a l’auditori de l’edifici Jaume Casademont).

Informació addicional

  • Data: 2016-1-27

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy