Tesi doctoral de Narcís Pous Rodríguez sobre bioremediació d’aigües subterrànies contaminades amb nitrats amb sistemes bioelectroquímics

L’alt contingut de nitrats (NO3-) en aigües subterrànies és un tema de preocupació global. A algunes zones geogràfiques com Catalunya, les concentracions de nitrat excedeixen els límits marcats per a la Organització Mundial de la Salut (OMS) per al consum humà (50 mgNO3-·L-1  o 11.29 mgN·L-1). Les tecnologies disponibles  a l’actualitat (osmosi inversa, electrodiàlisi inversa i intercanvi iònic) poden reduir el contingut de nitrats per sota de límit legal per aigua potable. Tanmateix, el seu alt cost energètic i ambiental - concentren els nitrats en salmorra de difícil tractament - en limiten la utilització. Per tot això, cal cercar noves tecnologies que permetin el tractament de nitrats a un cost econòmic i ambiental assequible.

 

La tesi “Bioremediation of nitrate-polluted groundwater using bioelectrochemical systems” de l’investigador del LEQUIA Narcís Pous i Rodríguez s’ha centrat en investigar la utilització de sistemes bioelectroquímics (BES) per al tractament d’aigües subterrànies contaminades amb nitrats. Els sistemes bioelectroquímics aprofiten la capacitat de determinats microorganismes per a realitzar processos d’oxidació/reducció a base d’alliberar/captar electrons d’un elèctrode. Narcís Pous ha investigat l’ús de bactèries per a utilitzar l’elèctrode com a donador d’electrons (biocàtode) i reduir així el nitrat a dinitrogen gas, que és un compost inert. Com a resultat, s’ha desenvolupat un procés patentat pel grup LEQUIA (WO/2014/082989) que tracta els nitrats a altes velocitats de desnitrificació (fins a 700 gN·m-3NCC·d-1) i a un cost energètic competitiu (0.68·10-2 – 1.27·10-2 kWh·gN-1tractat). Tot això, sense generar fangs ni addicionar substàncies químiques. D’altra banda, també s’han determinat les característiques electroquímiques dels microorganismes i s’han elucidat les subcomunitats microbianes responsables de la desnitrificació.

 

En definitiva, la tesi – que ha estat dirigida pels doctors Sebastià Puig Broch, Maria Dolors Balaguer Condom i Jesús Colprim Galceran del LEQUIA de la Universitat de Girona – ha demostrat que els sistemes bioelectroquímics, operats de forma adient, tenen el potencial de convertir-se en una alternativa competitiva pel tractament d’aigües subterrànies contaminades per nitrats. La presentació tindrà lloc el proper dijous 28 de maig a les 9:30h a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona.

Informació addicional

  • Data: 2015-5-28

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy