Print this page

Regireu - Recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i gestió del risc per la reutilització

El principal objectiu del projecte REGiREU és desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva a nivell mundial que permeti superar les principals barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d’aigües residuals urbanes i industrials per a la seva posterior reutilització. El projecte REGiREU ha de permetre generar nou coneixement necessari per desenvolupar tecnologia que aporti avantatges competitius respecte la tecnologia actual i posicionar el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de tecnologia per a la regeneració d’aigua residual.

 

Per tal de contribuir a la superació de les barreres mencionades, dins del projecte REGiREU s’han definit els següents objectius específics:
- Reduir els costos d’operació i implementació associats als processos de regeneració.
- Desenvolupar tecnologia més eficient i selectiva respecte els processos actuals.
- Proporcionar tecnologia que permeti una gestió acurada del risc de l’aigua regenerada.
- Millorar la sostenibilitat i eficiència del cicle global de l’aigua.

 

Dins del projecte s’adreçaran els principals grups de tecnologies involucrades en el esquemes de reutilització tals com tecnologia de membrana, tecnologia de foto-oxidació, processos d’oxidació avançada i processos biològics. Al mateix temps es pretén adquirir el coneixement necessari per desenvolupar sistemes d’ajuda a la decisió per a la control dels sistemes de tractament i sistemes per a la gestió integrada del risc en la distribució i ús de l’aigua regenerada. El coneixement adquirit, permetrà a les empreses desenvolupar nous esquemes de tractament que s’ajustin als requeriments de qualitat de l’aigua regenerada, tenint en compte criteris tant tècnics com econòmics i a la vegada garantir als operadors finals la seguretat en la utilització d’aquesta aigua.

Additional Info

  • Start: 2017
  • Duration: 42 months
  • LEQUIA grant: 117.686 Euros
  • Funding organisation: ACCIÓ
  • Program: Comunitat RIS3Cat Aigua
  • Reference: COMRDI16-1-0062

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy