Regireu - Recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i gestió del risc per la reutilització

El principal objectiu del projecte REGiREU és desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva a nivell mundial que permeti superar les principals barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d’aigües residuals urbanes i industrials per a la seva posterior reutilització. El projecte REGiREU ha de permetre generar nou coneixement necessari per desenvolupar tecnologia que aporti avantatges competitius respecte la tecnologia actual i posicionar el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de tecnologia per a la regeneració d’aigua residual.

 

Per tal de contribuir a la superació de les barreres mencionades, dins del projecte REGiREU s’han definit els següents objectius específics:
- Reduir els costos d’operació i implementació associats als processos de regeneració.
- Desenvolupar tecnologia més eficient i selectiva respecte els processos actuals.
- Proporcionar tecnologia que permeti una gestió acurada del risc de l’aigua regenerada.
- Millorar la sostenibilitat i eficiència del cicle global de l’aigua.

 

Dins del projecte s’adreçaran els principals grups de tecnologies involucrades en el esquemes de reutilització tals com tecnologia de membrana, tecnologia de foto-oxidació, processos d’oxidació avançada i processos biològics. Al mateix temps es pretén adquirir el coneixement necessari per desenvolupar sistemes d’ajuda a la decisió per a la control dels sistemes de tractament i sistemes per a la gestió integrada del risc en la distribució i ús de l’aigua regenerada. El coneixement adquirit, permetrà a les empreses desenvolupar nous esquemes de tractament que s’ajustin als requeriments de qualitat de l’aigua regenerada, tenint en compte criteris tant tècnics com econòmics i a la vegada garantir als operadors finals la seguretat en la utilització d’aquesta aigua.

Additional Info

  • Start: 2017
  • Duration: 42 months
  • LEQUIA grant: 117.686 Euros
  • Funding organisation: ACCIÓ
  • Program: Comunitat RIS3Cat Aigua
  • Reference: COMRDI16-1-0062

Search projects

Title

Start

Funding organisation

Program

Laboratory of Chemical and Enviromental Engineering

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Search

Keyword

Social Media

Follow us on ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy