Print this page

REALITATS I RECERCA EN EL MÓN DE L’AIGUA EN L’ÀMBIT GIRONÍ I CATALÀ - Jornada territorial a Girona

L’objectiu d'aquesta jornada, organitzada pel Campus Aigua UdG, l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua i el Consorci Costa Brava, és revisar la situació de l’aigua a nivell gironí i català, tant a nivell de gestió i innovació com de recerca, entre el món acadèmic, professional i polític. Aquest coneixement de la situació actual ha de permetre una millor anàlisi de les problemàtiques dels diferents sectors i fonamentar les bases sobre les quals establir estratègies per solucionar-les. 

 

PROGRAMA

 

8:45h  Recepció dels assistents

 

9:15h  Benvinguda i presentació a càrrec de:

Sr. Ramon Moreno Amich, Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la Universitat de Girona i Director del Campus d’Excel·lència Internacional euromediterrani del Turisme i l'Aigua (CEI e-MTA). i Sr. Jordi Agustí, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

9:45h-11:00h  Recerca i Innovació

9:45h - 10:00h Tecnologies avançades per eliminar nitrogen: Anammox en EDARs i sistemes bioelectroquímics en aigües subterrànies, a càrrec del Dr. Jesús Colprim,  director del grup LEQUIA, Campus UdG-Aigua.

10:00h - 10:15h Recerca aplicada sobre la detecció i la reducció de gasos corrosius i d’efecte hivernacle en els sistemes de clavegueram, a càrrec del Dr. Oriol Gutiérrez, investigador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

10:15h - 10:30h El Catalan Water Partnership com a instrument d'innovació i competitivitat en el sector de l'aigua, a càrrec del Sr. Xavier Amores, Gerent  del Catalan Water Partnership.

10:30h - 11:00h  Diàleg

 

11:00h - 11:30h  Pausa Cafè - Networking i Mostra Tecnològica

 

11:30h - 13:45h  Gestió

11:30h - 11:50h Gestió de l'abastament d'aigua potable i sanejament a la ciutat de Girona: Situació actual, actuacions estratègiques i horitzó de futur, a càrrec del Sr. Sergi Masagué, Arquitecte Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Girona.

11:50h - 12:10h Avantatges pràctics de la implantació dels nous comptadors electrònics al servei d'aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter, a càrrec del Sr. Xavier Ballell, Director Tècnic d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià, SA.

12:10h - 12:30h Visió de l’abastament supramunicipal a la conca de la Muga, a càrrec del Sr. Lluís Xargay, Cap de l'Àrea de Gestió Integral de l’Aigua de Figueres de Serveis, SA.

12:30h - 12:50h El Consorci de la Costa Brava avui: darreres actuacions i reptes de futur, a càrrec del Sr. Xavier Tristán Gerent del Consorci de la Costa Brava- Entitat Local de l'Aigua.

12:50h - 13:10h Les administracions actuants davant del nou cicle de planificació del Pla de Conca Fluvial de Catalunya (2016-2021), a càrrec del Sr. Francesc Canalias, Gerent del Consorci Sigma Garrotxa.

13:10h - 13:45h Diàleg

 

13:45h - 14:15h Conclusions del I Congrés Català de l’Aigua a càrrec del Sr. Xavier Latorre, President de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

 

14:15h - Cloenda

 

 

Més informació: Web del Campus Aigua UdG

Additional Info

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy