APLICACIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI I LA PETJADA HÍDRICA ALS SECTORS TURÍSTIC I AGROALIMENTARI

 

Avui en dia, i degut a la importància que han guanyat en els últims anys els temes relacionats amb el canvi climàtic, cada cop és més important conèixer i intentar reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) i el consum d’aigua.

La petjada de carboni és el càlcul de la totalitat d’emissions GEH, que es generen de forma directa o indirecta en una activitat, un procés, organització , de forma individual... El resultat que s’obté amb el càlcul és , normalment, en Tn de CO2 eq i permet fer una avaluació de les emissions generades, per tal de poder fer les accions pertinents per disminuir-la.

La petjada hídrica es defineix com el volum total d’aigua dolça que es consumeix en la producció de béns i productes, desenvolupament d’una activitat o com a consumidor de forma individual. La petjada hídrica també informa sobre la procedència d’aquesta aigua dividint el volum d’aigua consumit segons el seu origen en: aigua blava, aigua verda o aigua gris.

 

9:00-9:30h: Recepció dels assistents

9:30-9:40h: Presentació de la jornada a càrrec de Joaquim Comas (UdG)

9:40-10:10h: Situació actual i de futur de la petjada de carboni i el canvi climàtic a Catalunya. Recomanacions específiques pels sectors a càrrec de Josep Enric Llebot (secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat)

10:10-10:50h: Confusions i oportunitats de la petjada de carboni en el sector agrari a càrrec de la Dra. Assumpció Anton (IRTA)

10:50-11:30h: Huella hídrica: Aplicación al sector agroalimentario a càrrec de Maite Aldaya (Fundación Botín)

11:30-11:50h: Coffee Break

11:50-12:20h: La huella de carbono en el grupo MATARROMERA a càrrec de María Sevillanos (Grupo MATARROMERA)

12:20-12:50h: La huella de carbono como indicador básico de desarrollo y adaptación en el sector hotelero a càrrec de José Luis de la Cruz (OSE)

12:50-13:20h: Gestió sostenible en el sector turístic: la petjada hídrica a càrrec de Mónica Reyes (CETaqua)

13:20h: Clausura del seminari

Additional Info

  • Date: 10/4/2013
  • Adress: Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Auditori de l'edifici Jaume Casademont

Laboratory of Chemical and Enviromental Engineering

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Search

Keyword

Social Media

Follow us on ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy