DrinkIA – DigitalTwin

Tecnologia Digital Twin per optimitzar l'operació de les estacions de tractament d'aigua potable

 

La tecnologia DrinkIA – Digital Twin® és un sistema d'ajuda a la decisió desenvolupat per investigadors de la Universitat de Girona per optimitzar l'operació de les estacions de tractament d'aigua potable d'una manera integrada i fer front als principals reptes demogràfics, climàtics i sanitaris de la seva gestió.

 

Aspectes innovadors i avantatges

 • DrinKIA-Digital Twin® extreu dades d'un sistema d'adquisició de dades en línia i permet a l'usuari editar els valors per analitzar diferents escenaris de tractament.
 • Sistema modular i adaptable a diferents tipus d’instal·lacions.
 • Mòdul de coneixement experimental per mitigar la formació de productes de desinfecció (en anglès, DBPs) a partir de la caracterització profusa de matèria orgànica d'origen.
 • natural (en anglès, NOM) mitjançant cromatografia HPLC i amb espectroscòpia
 • ultraviolada-visible (UV-VIS).
 • Mòduls basat en dades per predir la dosificació química, la formació de trihalometans i la gestió dels filtres.
 • Mòduls basats en coneixement expert per predir la dosificació dels desinfectants i dels coagulants, el risc microbiològic i la gestió de la distribució de l'aigua.

 

Beneficis per les Estacions de Tractament d’Aigua Potable

 • Augmenta les capacitats dels usuaris de les ETAPs a través de la modelització i les eines de predicció.
 • Millora la comprensió dels processos a través dels escenaris de tractament.
 • Quantifica els riscos i les conseqüències de determinades actuacions en la formació de productes de desinfecció i del risc microbiològic.
 • Sistema d'ajuda a la decisió a temps reals per fer front a canvis en la qualitat de l'aigua d'entrada.
 • Incrementa l'autonomia dels operaris que treballen per torns, sobretot fora dels horaris d'oficina.
 • Incrementa la resiliència del sistema a canvis i pertorbacions.
 • Redueix els costos associats a males decisions.

 

Descarregueu-vos el flyer i el dossier detallat de la tecnologia DrinkIA-Digital Twin.

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy