Qui som

 

 

El Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) és un grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG) dedicat al desenvolupament de solucions ecoinnovadores en l’àmbit de l’aigua. Dins de la UdG, estem adscrits a l’Institut de Medi Ambient i participem activament en el Campus d’Excel·lència Internacional Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA). En l’àmbit de Catalunya, formem part de la xarxa d’agents de transferència de tecnologia TECNIO d’ACCIÓ, i hem estat reconeguts com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017-SGR-1552).

 

Equip humà

El LEQUIA està integrat per un equip humà de 40 persones, entre professors universitaris, investigadors postdoctorals i predoctorals, i personal tècnic i de gestió. Un dels trets característics del grup és que treballa de manera multidisciplinària, i entre els seus membres hi ha ambientòlegs, químics, biòlegs, enginyers i informàtics.

 

Línies de recerca

  • Disseny, operació i control de processos avançats per al tractament biològic d’aigües residuals urbanes i industrials.

  • Valorització de recursos en el binomi aigua-energia.

  • Sistemes d’ajut a la decisió en dominis ambientals.

  • Processos avançats d’adsorció/oxidació per al tractament d’efluents líquids i gasosos.

 

 

Infraestructures

El grup està ubicat a la Facultat de Ciències de la UdG (Campus Montilivi) i al Parc Científic i Tecnològic (edifici Jaume Casademont), amb una superfície total de 550 m2. Disposa d’un laboratori d’anàlisi química; plantes pilot de tractament d’aigües residuals a escala de laboratori i semiindustrial, instrumentalitzades i amb diferents configuracions; fotoreactors per a processos avançats d’oxidació, i software de modelització ambiental i estudis d’anàlisi del cicle de vida (ACV).

 

Projectes

L’activitat de recerca es duu a terme a través de diferents vies de finançament: ajuts públics d’àmbit nacional i internacional per a projectes d’R+D+I; i contractes de transferència de tecnologia amb empreses privades i administracions públiques. Durant el període comprès entre els anys 2011 i 2015 el grup va obtenir uns ingressos anuals mitjans de 1.3 milions d'euros, un 19% dels quals de fons privats.

 

Formació de tercer cicle

La Dra. Marilós Balaguer és la coordinadora del Màster de Ciència i Tecnologia de l’Aigua de la UdG des de la seva creació. Els estudiants de doctorat del LEQUIA estan adscrits al Programa de Doctorat de Ciències Experimentals i Sostenibilitat, que gaudeix de reconeixement de menció de qualitat, i al recentment creat Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua.

 

 

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy