El Dr. Joaquim Comas, nou membre del Management Comittee del “IWA SG on Instrumentation Control and Automation (ICA)”

L’ICA és un dels grups d’especialistes (SG) més actius de la International Water Association (IWA) i abasta els camps d’instrumentació, el control i l’automatització dels sistemes d’aigua – incloent l’aigua potable, l’aigua superficial i l’aigua residual.

El Dr. Joaquim Comas, professor titular de la UdG i investigador del LEQUIA, ja és membre del Management Comittee de l’ ICA, un dels gairebé cinquanta “Specialist Groups” de la Internatinal Water Assotiation (IWA). El nomenament es va produir en el marc de la darrera conferència internacional sobre instrumentació, control i automatització (ICA2013) celebrada a Narbonne (França) entre els passats 18 i el 20 de setembre.

 

Els camps d’actuació de “IWA SG on Instrumentation, Control and Automation” (ICA) són la instrumentació, el control i l’automatizació dels sistemes d’aigua, siguin d’aigua potable, superficial o residual.  Entre els temes específics que tracta hi trobem sensors i instrumentació; modelització i simulació pel control i l’operació; sistemes de control de procés;  detecció, diagnosi i sistema d’alertes; sistemes de suport a la decisió i gestió del risc.

 

Presents en més de 130 països a través dels membres d’una organització de referència com la International Water Association (IWA), els “Specialist Groups” (SG) vehiculen la interacció entre temes científico-tècnics i de gestió a l’entorn de l’aigua.  En aquest marc, els objectius específics del Management Comittee de l’Specialist Group del qual el Dr. Joaquim Comas forma part són: crear i mantenir un fòrum d’intercanvi de metodologies i experiències sobre instrumentació, control i automatització dels sistemes d’aigua; compilar, resumir i publicar experiències pràctiques per promoure l’ICA; i  tractar temes socio-econòmics i de sostenibilitat del propi grup.

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy