Lectura Tesi Doctoral: Treatment of mature urban landfill leachates by anammox process

L'eliminació biològica de nitrogen present en els lixiviats d'abocadors urbans mitjançant el procés nitrificació-desnitrificació convencional és massa car degut a la necessitat d'afegir una font externa de carboni, a l'alta demanda d'energia per a l'aireació i a la producció de fangs. Els processos alternatius basats en l'eliminació de nitrogen per via autotròfica mitjançant el procés anammox són alternatives viables per al tractament d'aigües residuals amb un alt contingut d'amoni amb una baixa relació C:N. El procés combinat de  nitritació parcial i anammox és una alternativa viable per al tractament dels lixiviats.
L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral és estudiar la viabilitat de l'aplicació del procés anammox per al tractament dels lixiviats abocador prèviament condicionats mitjançant un procés de nitritació parcial. Aquest treball és una part del desenvolupament del procés PANAMMOX® com una alternativa al tractament de nitrificació-desnitrificació convencional per realitzar l'eliminació biològica de nitrogen present en els lixiviats. Els objectius d'aquest treball es van iniciar a escala de laboratori, amb un enriquiment de bacteries anammox que es va centrar en l'estudi de la dinàmica del procés a llarg termini i dels paràmetres clau per al control i operació d'un reactor anammox SBR. A més, les característiques de la biomassa anammox també es van estudiar. Així, es va estudiar el tractament de lixiviats per bacteries anammox a escala de laboratori per a l'adquisició dels coneixements bàsics per a l'ampliació del procés. Finalment, la posada en marxa d'un reactor a escala pilot es va dur a terme per tal de provar la viabilitat del tractament de lixiviats mitjançant el procés anammox en un SBR.

Informació addicional

  • Data: 2012-02-14

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy