Investigadors del LEQUIA i del UFZ-Environmental Research Centre estudien nous materials nano-estructurats per al tractament d’aigües contaminades amb benzines

Un equip d’investigadors del LEQUIA liderat pel Dr. Rafael González Olmos ha desenvolupat nous materials per al tractament d’aigües contaminades amb compostos procedents de vessaments de benzines. El treball ha estat publicat a la prestigiosa revista Environmental Science & Technology i és fruit de la col·laboració del LEQUIA amb l’UFZ-Environmental Research Centre (Alemanya).

Un equip d’investigadors del LEQUIA liderat pel Dr. Rafael González Olmos ha desenvolupat nous materials per al tractament d’aigües contaminades amb compostos procedents de vessaments de benzines. El treball ha estat publicat a la prestigiosa revista Environmental Science & Technology i és fruit de la col·laboració del LEQUIA amb l’UFZ-Environmental Research Centre (Alemanya). 

 

El fenomen de la contaminació d’aigües per vessaments de benzines té una importància considerable: alguns dels compostos que contenen són altament solubles en aigua, molt poc biodegradables i poden tenir efectes tòxics i/o d’alteració de les propietats organolèptiques en aigües destinades al consum humà. Aquest és el cas del metil tert-butil eter (MTBE), que des dels anys 70 ha substituït el plom com a additiu per ajustar l’octanatge i millorar la combustió. La seva presència en aigües ha crescut significativament en les darreres dècades, sobretot en aquelles zones sensibles a la contaminació per vessaments o fuites de benzines. Per aquest motiu, l’eliminació del metil tert-butil eter és objecte d’estudi  de molts grups de recerca d’arreu del món.

 

Descartats els tractaments biològics, que no resulten gaire efectius, els processos físico-químics, com ara l’adsorció, són l’opció que ara mateix preval per fer front a aquesta problemàtica. En concret, el carbó activat ha estat utilitzat durant molt de temps per al tractament d’aigües contaminades amb MTBE. Aquesta tecnologia, però, presenta importants inconvenients que fan palesa la necessitat d’investigar altres alternatives. El preu del carbó és cada vegada més alt. A més, un cop esgotat, ha de ser gestionat com un residu especial, la qual cosa també comporta un cost addicional considerable.

 

El treball publicat a la prestigiosa revista Environmental Science & Technology “Hydrophobic Fe-zeolites for removal of MTBE from water by combination of adsorption and oxidation” obre una nova via per millorar l’eficàcia d’aquest tipus de tractament a la vegada que en redueix els costos. El procés consisteix en utilitzar zeolites com a adsorbents, uns materials aluminosilicats nano-estructurats, modificats amb ferro. En una primera etapa les zeolites actuen com adsorbent del MTBE; s’ha observat que aquelles que contenen menys alumini són molt més eficients superant inclús la capacitat d’adsorció dels carbons activats comercials. En una segona etapa, aquestes zeolites presenten l’avantatge de que es poden regenerar in-situ fàcilment mitjançant un rentat amb peròxid d’hidrogen, en el qual tots els contaminants orgànics adsorbits, inclosos el metil-tert-butil eter, són transformats en CO2 i aigua a través d’un procés d’oxidació avançada. D’aquesta manera l’adsorbent queda preparat per a ser reutilitzat. L’estudi presentat en aquest article demostra que el material es pot reutilitzar diverses vegades sense pèrdues significatives d’eficiència.

Aquest treball de recerca ha estat liderat per l’investigador del LEQUIA Dr. Rafael González Olmos en el marc dels projectes “Development of materials to treat contaminated efluents by combination of adsorption and advanced oxidation processes (AdsOxd) (JCI-2010-07104)” i “Assessment of the Wet Peroxide Oxidation Using Innovative Catalyst for Removal of Fuel Oxygenates from Contaminated Water (PIEF-GA-2009-236583)”. L’estudi dels processos avançats d’oxidació i adsorció per al  tractament d’efluents líquids i gasosos és una de les línies de recerca del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la Universitat de Girona (LEQUIA).

Publicació de referència:

Gonzalez-Olmos, R., Kopinke, F.-D., Mackenzie K., Georgi, A. Hydrophobic Fe-zeolites for removal of MTBE from water by combination of adsorption and oxidation,  Environmental Science & Technology, 2013, 47, 2353-2360

Informació addicional

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy