El Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) de la Universitat de Girona lidera aquest projecte europeu, el qual agrupa set institucions acadèmiques i de recerca de sis països europeus –Anglaterra, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Suècia i Holanda–, dues empreses del sector de les aigües residuals, una espanyola  (ACCIONA) i una  belga (AQUAFIN) i una agència responsable de la gestió integral de les aigües d'una conca d’Israel.
El projecte SANITAS és una xarxa de formació de personal investigador (Marie Curie Initial Training Networks) del programa PEOPLE del 7è Programa marc, l’objectiu de les quals és crear un programa de formació i mobilitat per a joves investigadors pre-doctorals i post-doctorals. La formació d’aquests investigadors s’ha de realitzar mitjançant la supervisió i projectes personalitzats, l’intercanvi de coneixement amb altres membres de l’equip i l’assistència a workshops i seminaris.

La xarxa SANITAS crearà una generació de professionals relacionats amb els sistemes de gestió d’aigües urbanes proporcionant una plataforma de formació a escala europea. Això és necessari perquè es preveu que, en el futur, es produeixin més situacions problemàtiques relacionades amb el canvi climàtic així com problemes d’accés al subministrament o depuració de l’aigua per part de la població.

SANITAS és un projecte conscient d’aquests problemes. Per tant, els socis de la xarxa crearan una massa crítica d’excel·lència i impulsaran la innovació necessària per afrontar de manera integral la gestió de l’ús de l’aigua en el segle XXI. En aquest sentit, caldrà que hi hagi una cooperació activa entre la universitat, la indústria i els responsables polítics, per tal d’apostar fortament per la creació i la innovació de noves tecnologies per complir amb les exigències de la Unió Europea pel que fa a la gestió dels recursos hídrics.

El projecte introduirà metodologies innovadores que proporcionaran als investigadors noves eines i la formació adequada per tal que Europa assumeixi el lideratge en la innovació tecnològica i en la creació de polítiques, que el món necessita, per fer front als reptes mediambientals relacionats amb la qualitat i quantitat d’aigua disponible així com dels requeriments d’energia i estalvi econòmic per a una gestió sostenible de les aigües residuals.

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy