Un projecte recuperarà els nutrients d’aigües residuals i els transformarà en fertilitzants d’alt valor afegit

El DigesTake investigarà la valorització dels efluents líquids i gasos de la digestió anaeròbia de fangs de depuradores urbanes, amb un alt contingut de nutrients. El consorci, liderat pel grup LEQUIA de la Universitat de Girona, integra 10 universitats, empreses i centres tecnològics de tot Catalunya.

 

Les depuradores del futur no seran només instal·lacions on es netejarà l’aigua bruta. Aquest mateix segle, les depuradores, a més d’eliminar contaminants, regeneraran l’aigua residual per tornar-la a utilitzar i es recuperaran els nutrients que aquesta arrossega per transformar-los en fertilitzants, biocombustibles o compostos per a la indústria química i farmacèutica. Per aquest motiu, alguns ja les comencen a anomenar “les noves biorefineries”. Aquesta visió ja no té marxa enrere i està perfectament alineada amb el nou paradigma de l’economia circular que promou la Comissió Europea per tancar cicles i fluxos econòmics a través de l’estalvi de recursos i la reducció de residus.

 

Un consorci liderat pel grup de recerca LEQUIA de la Universitat de Girona (UdG) integrat per deu universitats, centres tecnològics i empreses d’arreu de Catalunya durà a terme un projecte de recerca industrial, anomenat DigesTake, per aplicar aquests principis a la digestió anaeròbia dels fangs de depuradores urbanes.

 

Aquest procés, necessari per evitar la proliferació de bacteris infecciosos i males olors, genera tres corrents: una fase sòlida, amb el fang estabilitzat; una fase gas, formada per una mescla de diòxid de carboni i metà; i una fase líquida o “digestat” amb un alt contingut de nutrients (fonamentalment, carboni, nitrogen, fòsfor i potassi) que poden ser aprofitats amb l’objectiu d’obtenir fertilitzants.

 

El DigesTake (Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l’economia circular) investigarà la recuperació i valorització de recursos tant de l’efluent líquid com del gasós. Així, farà possible la conversió del diòxid de carboni del biogàs en compostos orgànics de valor afegit (butirat i caproat) per mitjà de sistemes biolectroquímics.

 

Pel que fa a la fracció líquida, el projecte desenvoluparà i validarà  dos processos alternatius per a recuperar el fòsfor en forma de fertilitzant sòlid a través de la cristal·lització d’estruvita, un d’ells utilitzant subproductes de mineria; un procés de producció de fertilitzants líquids rics en amoni per mitjà de sistemes d’adsorció-desorció amb zeolites i contactors de membranes; un procés per eliminar l’excedent de nitrogen amb baix consum energètic en condicions microaeròfiles; i nous processos d’osmosi directa per regenerar aigua i valoritzar un concentrat orgànic de nutrients.

 

Finalment, també es duran a terme activitats de recerca transversals, com ara el desenvolupament d’un nou sistema de sensors per monitoritzar la concentració dels compostos de fòsfor, o l’avaluació econòmica i ambiental de totes les tecnologies investigades.

 

El projecte té un pressupost de 2,1 milions d’euros i s’executarà durant tres anys i mig, al llarg dels quals es realitzaran experiments a escala laboratori i a les plantes pilot. Per assolir els objectius, la col·laboració público-privada serà fonamental. Els socis del projecte són el grup de recerca LEQUIA de la UdG; els grups de recerca de processos de separació industrial, i de desenvolupament i aplicació de procediments analítics de la Universitat de Barcelona (UB); el grup de recerca R2EM de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); els centres tecnològics CTM, Leitat i Cetaqua (Centre Tecnològic de l’Aigua); i les empreses dels sectors de l’aigua i la producció de fertilitzants LEF Ingenieros, ADASA, Aquambiente (grup SUEZ) i Iberpotash-ICL. El consorci també compta amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’empresa OMS-Sacede, com a entitats col·laboradores.

 

El DigesTake és un dels sis projectes de la nova comunitat RIS3CAT Aigua acreditada per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.  

 

Foto: Consorci del DigesTake en una reunió al Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Informació addicional

  • Data: 2018-9-28

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info.lequia@udg.edu

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy