Imprimir aquesta pàgina

Investigadors del LEQUIA obren noves vies d’eliminació de compostos orgànics en aigües residuals

Un equip d’investigadors liderat pel Dr. Rafael González Olmos ha desenvolupat un nou procés d’eliminació de compostos orgànics en aigües residuals a través de zeolites modificades amb ferro i llum solar. El treball s'ha publicat a la prestigiosa revista ‘Applied Catalysis B-Environmental’.

El treball ha esta publicat a la prestigiosa revista Applied Catalysis B-Environmental i és fruit de la col·laboració entre tres centres de recerca: el LEQUIA de la UdG, l’UFZ-Environmental Research Centre (Alemanya) i la Plataforma Solar de Almería.

Les aigües residuals, especialment les industrials, contenen altes càrregues de matèria orgànica molt poc biodegradable. Es tracta de compostos molt persistents en el medi, sovint tòxics, i que no poden ser eliminats amb tractaments biològics convencionals. Desenvolupar tractaments nets i eficients capaços d’eliminar-los és, des fa temps, l’objectiu de molts grups de recerca arreu del món.

Un d’aquests tractaments són els anomenats sistemes Foto-Fenton, que consisteixen en una mescla de peròxid d’hidrogen i ferro amb llum ultraviolada. Es basen en la reacció de Fenton, anomenada així pel seu descobridor el 1894, el químic britànic Henry John Horstman Fenton. L’ús de llum ultraviolada o visible n’augmenta l’eficàcia. En els darrers anys, els sistemes Foto-Fenton s’han estudiat encara més intensament, investigant el seu ús per a l’eliminació de diversos compostos orgànics: pesticides, derivats farmacèutics, compostos derivats de les benzines, colorants, dissolvents clorats o compostos fenòlics.

Val a dir, però, que tot i les seves potencialitats, aquests sistemes encara presenten alguns problemes:

1)      Les reaccions tenen lloc a pH molt baixos, és a dir, en medis àcids

2)      Es produeixen fangs derivats de l’ús del ferro que són molt difícils de reciclar

3)      L’ús de llum ultraviolada incrementa el cost del procés

El treball publicat a la prestigiosa revista Applied Catalysis B: Environmental “Fe-Zeolites as heterogeneous catalysts in solar Fenton-like reactions” obre nous camins per a solucionar-los mitjançant el suport del ferro en zeolites, uns materials aluminosilicats microporosos. Les zeolites actuen com adsorbents i catalitzadors. Les avantatges que presenta l’ús d’aquests materials és que són fàcilment reciclables i només necessiten llum solar, la qual cosa abarateix tot el procés. Els resultats del treball d’investigació del LEQUIA han demostrat que les Fe-Zeolites tenen activitat catalítica a pH neutre. Un altre aspecte innovador del treball és l’aplicació de la llum solar utilitzant reactors equipats amb col·lectors parabòlics, que a més de concentrar els rajos de sol milloren substancialment l’eliminació de compostos orgànics fins a mineralitzar-los.

Aquest treball de recerca ha estat liderat per l’investigador del LEQUIA Dr. Rafael González Olmos en el marc del projecte “Development of materials to treat contaminated efluents by combination of adsorption and advanced oxidation processes (AdsOxd)”. La col·laboració amb l’UFZ de Leipzig (Alemanya) va sorgir arran de l’estada postdoctoral del Dr. González en aquest centre, on va treballar en el desenvolupament de nous adsorbents/catalitzadors pel tractament de compostos refractaris orgànics en aigües.

Publicació de referència: González-Olmos, R., Martin, M.J., Georgi, A., Kopinke, F.-D., Oller, I., Malato, S., Fe-zeolites as heterogeneous catalysts in solar Fenton-like reactions at neutral pH, Applied Catalysis B: Environmental, 125, 51-56

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy