Investigadors del LEQUIA transformen per primer cop diòxid de carboni en àcid butíric mitjançant electrosíntesi microbiana

Un treball dut a terme pels investigadors Ramon Ganigué, Sebastià Puig, Pau Batlle, Maria Dolors Balaguer i Jesús Colprim del grup de recerca Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) de la Universitat de Girona (UdG), publicat a la revista Chemical Communications, demostra per primera vegada la possibilitat de sintetitzar directament àcid butíric (C4H8O2) a partir de diòxid de carboni, una descoberta que suposa un salt significatiu molt important en l’obtenció de productes orgànics d’alt valor afegit mitjançant sistemes bioelectroquímics, ja que l’àcid butíric té múltiples aplicacions en els sectors farmacèutic i químic i pot ser transformat en combustible a través d’un procés d’esterificació.

 

L’esgotament dels recursos fòssils i els impactes negatius que aquests generen sobre el medi provoca que cada vegada sigui més necessari desenvolupar nous processos d’obtenció de productes químics fonamentats en la utilització de recursos renovables. En els darrers anys la comunitat científica internacional ha mostrat un interès creixent per l’electrosíntesi microbiana (en anglès, microbial electrosynthesis), que té un principi ben simple: aprofitar la capacitat que tenen determinats bacteris quan s’aplica un corrent elèctric extern per captar el diòxid de carboni i convertir-lo en compostos orgànics complexos amb valor afegit (àcids orgànics o alcohols). Tanmateix, tot i els esforços esmerçats, fins ara només s’havia pogut sintetitzar àcid acètic, un producte amb aplicacions industrials molt barat que el converteix en poc interessant des d’un punt de vista comercial.

 

Els experiments es van realitzar a escala laboratori amb cultius de bacteris autotròfics dominats per espècies del gènere Clostridium. La màxima concentració d’àcid butíric obtinguda va ser de 20.2 mMC. En aquest mateix estudi, a més, es va observar la producció de butanol i l’etanol a valors de pH baixos. Aquesta darrera dada resultat especialment rellevant per les possibilitats de producció de biocombustibles que comporta. Els bons resultats esperona a continuar la recerca iniciada per optimitzar encara més l’eficiència del procés i reduir els costos associats a la separació i recuperació de productes de fermentació.

 

Val a dir que els sistemes bioelectroquímics són una línia prioritària al LEQUIA, tant per les seves potencialitats en el tractament d’aigües i la producció d’energia, com per l’obtenció de productes orgànics d’alt valor afegit.

 

Article de referència

Ganigué, R., Puig, S., Batlle-Vilanova, P., Balaguer, M.D. and Colprim, J. 2015. Microbial electrosynthesis of butyrate from carbon dioxide. Chem. Commun. 51, 3235 – 3238. http://dx.doi.org/10.1039/C4CC10121A.

Informació addicional

  • Data: 2015-1-6

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy