Tesi doctoral d'Esther Vega sobre compostos causants de males olors en el tractament de fangs de depuradora

El proper 30 de juliol la investigadora del LEQUIA Esther Vega Martínez presentarà la seva tesi doctoral “Minimisation and abatement of volatile sulphur compounds on sewage sludge processing” a l’Escola Politècnica Superior de la UdG. La tesi, dirigida per la Dra. Maria Martín i el Dr. Rafael González, està focalitzada en la reducció de males olors causades per compostos de sofre en el tractament de fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals.

 

La contaminació atmosfèrica relacionada amb la emissió de males olors ha esdevingut en els darrers anys un motiu important de preocupació social. La proximitat d’instal·lacions causants de males olors com ara les estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs) a les àrees urbanes, agreuja encara més aquest problema. La tesi de l’Esther Vega s’articula al voltant de dues estratègies: la minimització i l’eliminació a final de procés.

 

Així, pel que fa a la minimització s’ha estudiat l’efecte dels condicionants químics (clorur de ferro, òxid de calci i polielectròlit) i físics (carbó actiu i cendres volants) en el condicionament dels fangs amb la finalitat de reduir les emissions d’olors durant l’assecat tèrmic de fangs a baixa temperatura. Els resultats obtinguts han permès optimitzar el procés i  els efectes sinèrgics existents entre els condicionants químics sobre les emissions de compostos causants d’olor.

 

Donat, però, que els procediments de minimització no sempre són suficients per mitigar les emissions, és necessària també la implementació de tecnologies d’eliminació a final de procés. Per aquest motiu, s’han investigat l’adsorció i els processos d’oxidació avançada (POA). En primer lloc, s’ha estudiat l’eficiència del UV/H2O2, Fenton, foto-Fenton i ozó en l’oxidació d'una solució aquosa que contenia els compostos objecte d’estudi (etil mercaptà, dimetil sulfur i dimetil disulfur) per tal d’avaluar quin dels esmentats tractaments és l’opció més adequada per ser acoblada a un rentador de gasos. Les altes eficiències obtingudes han demostrat que tots els POA estudiats són adequats per a la oxidació dels compostos causants d’olor objectes de l’estudi, essent més rellevant per els tractaments de foto-Fenton i ozó. D’altra banda, la possible aplicació dels PAO en sistemes a escala industrial va ser avaluar econòmicament on les limitacions del volum dels reactors i la complexitat de remodelació de la planta van ésser un punt important alhora d’establir la opció més viable.  Finalment, l’efectivitat dels carbons actius (CA) per a l’adsorció dels CVS va ser estudiada. Amb el suport d’un model predictiu, el qual va permetre establir les interaccions entre els CVS i el CA, i mitjançant proves d’adsorció en dinàmic,  s’ha demostrat l’efecte de la presencia dels grups hidroxils a la superfície del CA, millorant així les capacitats d’adsorció del etil mercaptà i del dimetil disulfur en condicions inertes. No obstant això, aquest comportament no ha estat establert en presència d’humitat i oxigen, on les presents condicions han dificultat, en la majoria dels casos, l’adsorció dels CVS.

 

La defensa tindrà lloc el proper dimecres 30 de juliol a les 10:30h a la Sala d’Actes de l’edifici P-I de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

Informació addicional

  • Data: 2014-07-17
  • Lloc: Sala d'Actes P-I Escola Politècnica Superior de la UdG

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy