Una tesi doctoral proposa vies d'optimització per a les 7 EDARs municipals amb tecnologia BRM a Catalunya

La Sara Gabarrón Fernández presentarà la tesi “Diagnosis, assessment and optimisation of the design and operation of municipal MBRs” el proper 16 de maig al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. La tesi ha estat dirigida pels Drs. Joaquim Comas i Ignasi Rodríguez-Roda, professors del LEQUIA.

 

L’escassetat d’aigua i l’entrada en vigor de normatives cada cop més restrictives, han fomentat l’ús de tecnologies de tractament més avançades com ara els bioreactors de membranes (BRM). Els BRMs proporcionen un efluent de qualitat elevada que esdevé una font molt valuosa d’aigua regenerada. No obstant això, actualment aquesta tecnologia encara és considerada poc competitiva energèticament i d’operació més complexa que els sistemes convencionals. Per tal de poder considerar els BRMs una alternativa viable,no només des d’un punt de vista tecnològic sinó també econòmic, és necessari treballar en l’optimització del seu disseny i operació.

 

Així, l’objectiu d’aquesta tesi doctoral ha estat la diagnosi, avaluació i optimització del disseny i l’operació dels bioreactors de membranes pel tractament d’aigües residuals urbanes. Concretament, la tesi s’ha realitzat dins del marc d'un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, en el qual s'han estudiat les set estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs)  municipals amb tecnologia BRM presents a Catalunya.

 

En primer lloc s’ha dut a terme la diagnosi de l’estat del disseny i operació dels BRMs, així com la determinació de les problemàtiques associades a aquesta tecnologia. D'aquesta manera,  s’han avaluat les estratègies d’optimització realitzades i els corresponents costos d’operació de cada una de les set EDARs de Catalunya. A partir de la diagnosis realitzada, s'han estudiat amb més detall dos dels principals problemes operacionals observats: el ragging, que consisteix en l’acumulació de fibres tèxtils sobre i entre les membranes de filtració, i l’optimització de l’eliminació biològica de nitrogen i els costos d’operació mitjançant l’ús d’eines de simulació.

 

La recerca presentada en aquesta tesi ha permès diagnosticar l’estat del disseny i l’operació dels BRMs municipals a Catalunya, alhora que ha mostrat possibles vies d’optimització que permetran millorar l’operació i els costos associats a aquesta tecnologia. 

Informació addicional

Cercar notícies

Nom/Títol

Data

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental

Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17003 Girona

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, Porta B
Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 98 59
info@lequia.udg.cat

 

Cercar

Xarxes socials

Segueix-nos a ...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. If you not change browser settings, you agree to it. Cookie Policy